Το έργο DEHORS εστιάζει στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριους χώρους μπορούν συχνά να λάβουν χώρα στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, ωστόσο η ποιότητά τους, ιδίως όσο αφορά τη μάθηση, πρέπει να βελτιωθεί. Η κοινοπραξία των εταίρων του έργου πιστεύει ότι υπάρχει η ανάγκη προβληματισμού για τη βελτίωση της παιδαγωγικής χρήσης των υπαίθριων χώρων των κέντρων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας, για την προώθηση της μάθησης. Ειδικότερα, το έργο δίνει έμφαση στην έλλειψη μεθόδων και γνώσεων όσο αφορά στους επαγγελματίες του χώρου της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας, σχετικά με τον σχεδιασμό και τη βέλτιστη χρήση των υπαίθριων περιβαλλόντων μάθησης. Ο σχεδιασμός νέων ή / και η χρήση υφιστάμενων υπαίθριων χώρων στα κέντρα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας απαιτεί την ύπαρξη μιας ευρύτερης αντίληψης πέρα από την παραδοσιακή παιδαγωγική προσέγγιση. Υπάρχει η ανάγκη υιοθέτησης μιας καινοτόμου προσέγγισης, η οποία βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη και τη γνώση πολλών άλλων ειδικοτήτων, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες τοπίου κ.τ.λ. Επίσης, οι εταίροι του έργου πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών πρέπει να ακολουθήσουν περισσότερο καινοτόμα εκπαιδευτικά μονοπάτια και να αναπτύξουν νέο εκπαιδευτικό υλικό σε σχέση με τη μάθηση σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους, παρέχοντάς τους με νέες δεξιότητες και γνώση.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τη γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό υπαίθριων περιβαλλόντων μάθησης. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρεται μέσω των καινοτόμων υπαίθριων περιβαλλόντων μάθησης
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων και στρατηγικών των εκπαιδευτικών σχετικά με τις υπαίθριες δραστηριότητες
 • Σχεδιασμός καινοτόμων υπαίθριων εκπαιδευτικών χώρων, συγκεντρώνοντας την εμπειρογνωμοσύνη από διάφορους τομείς.

Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET)

Το CARDET είναι το κορυφαίο κέντρο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη στην Κύπρο, με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή του κέντρου είναι η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από πρακτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένη έρευνα, έρευνες αιχμής και την ενδυνάμωση των ατόμων. Το CARDET φέρνει σε επαφή επαγγελματίες με διεθνή πείρα και εξειδίκευση στην εκπαίδευση, την προώθηση του γραμματισμού, την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την ηλεκτρονική μάθηση και την αξιολόγηση.

Το CARDET παρέχει συμβουλευτική σε οργανισμούς και Υπουργεία στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τα μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 έργα σε πάνω από 30 χώρες, πολλά από τα οποία πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ηνωμένων Εθνών, της Microsoft και κυβερνήσεων και υπηρεσιών από όλο τον κόσμο. Η Διαχειριστική Ομάδα υποστηρίζεται από 10 μέλη του διοικητικού συμβουλίου/επιτροπής, που έχουν όλοι μακρά διεθνή εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της αξιολόγησης. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας κατέχει πτυχιακούς τίτλους (μεταπτυχιακό τίτλο και/ή διδακτορικό) σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η ανάπτυξη πολυμέσων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η αξιολόγηση.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.cardet.org

Το ίδρυμα προσχολικής εκπαίδευσης αρ. 27 «My ladybird» βρίσκεται στην πόλη του Νταουγκαβπίλς (Daugavpils, Λετονία) και είναι ένα μεγάλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Περιλαμβάνει 12 ομάδες μαθητών. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι 240 και οι ηλικίες τους είναι από 1 μέχρι 7 ετών. Κάθε ομάδα αποτελείται από 16-22 παιδιά. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού είναι 59 άτομα.

Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος είναι να διασφαλίσει τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης προσωπικότητας για τους εκπαιδευτικούς και να προετοιμάσει τα παιδιά για τη δημοτική εκπαίδευση.

Προτεραιότητες μας είναι η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής (το ίδρυμά μας ανήκει στο Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Προώθησης της Υγείας και το 2016 ανακηρύχθηκε εκπαιδευτικό ίδρυμα που προωθεί την υγεία), η Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς, η φιλανθρωπική δράση, η εθελοντική εργασία και οι νέες ιδέες και καινοτομίες.

Ειδική έμφαση δίνεται στην τέχνη και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού. Στη διαδικασία της μάθησης χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ. Το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα προσφέρει πολλές επιπλέον δραστηριότητες: μαθήματα αγγλικών, χορό και θέατρο, ενώ έχει πραγματοποιήσει πολλά έργα που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικά προβλήματα, τέχνη για παιδιά, παραδόσεις σχετικά με φαγητό από όλο τον κόσμο, τον υγιεινό τρόπο ζωής και τις οικογενειακές παραδόσεις. Κάθε χρόνο, τα παιδιά, οι γονείς τους και το προσωπικό συμμετέχουν στο MOVE week της Λετονίας και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού BeActive, σε μαραθώνιους στην πόλη, την παγκόσμια μέρα χιονιού και σε πολλές άλλες υπαίθριες δραστηριότητες.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.manamarite.lv

Το πανεπιστήμιο του Λισνέπινγκ (Linköping University, LiU) πραγματοποιεί πρωτοπόρο, διεπιστημονική έρευνα σε τομείς που περιλαμβάνουν την επιστήμη υλικών και την επιστήμη της πληροφορικής. Στο ίδιο πνεύμα, το πανεπιστήμιο προσφέρει πολλά καινοτόμα προγράμματα, συχνά με ένα σαφή προσανατολισμό στην απόκτηση προσόντων για εξάσκηση επαγγελμάτων όπως ιατρός, εκπαιδευτικός, οικονομολόγος και μηχανικός. Το LiU ανακηρύχθηκε πανεπιστήμιο το 1975 και σήμερα έχει 27.000 μαθητές και 4.000 υπαλλήλους.

Οι μαθητές μας είναι ανάμεσα στους πιο περιζήτητους στην αγορά εργασίας και οι κατατάξεις των πανεπιστημίων κατατάσσουν σταθερά το LiU ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο. Το LiU διαφέρει από το παραδοσιακό ακαδημαϊκό μοντέλο οργάνωσης που εφαρμόζεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Στο LiU λειτουργούν διεπιστημονικά τμήματα, που καλύπτουν πολλούς παραπλήσιους ακαδημαϊκούς κλάδους και που συχνά ανήκουν σε περισσότερες από μία σχολές. Οι σχολές είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση και έρευνα στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα τους. Υπάρχουν τέσσερις σχολές: Σχολή Τεχνών και Επιστημών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Ιατρικής και Επιστημών της Υγείας, Επιστημονική και Πολυτεχνική Σχολή (Ινστιτούτο Τεχνολογίας).

Ιστοσελίδα εταίρου: www.liu.se/en

Ο Δήμος της Μοτάλα (Motala Municipality, Σουηδία) απαριθμεί περίπου 43.000 κατοίκους και είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος δήμος. Το Τμήμα Εκπαίδευσης είναι η τοπική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και οδηγιών σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την υποχρεωτική εκπαίδευση, την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδία σχολικής ηλικίας.

Στον Δήμο υπάρχουν περισσότερα από 40 ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης με 2400 παιδιά. Ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτά είναι περίπου 450.

Motala preschools have a high quality with focus on teaching and learning. We have a systematic quality work that provides development. With lust and curiosity, we learn for life with focus on educare anΗ προσχολική εκπαίδευση στη Μοτάλα είναι υψηλής ποιότητας και δίνει έμφαση στη διδασκαλία και τη μάθηση. Παράγουμε συστηματική ποιοτική εργασία που οδηγεί στην ανάπτυξη.

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα διέπεται από ένα κοινό όραμα::
«Παρέχουμε στήριξη σε όλους, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να πετύχει τους στόχους του».
«Όλες οι μονάδες στην εκπαίδευση πρέπει να διατηρούν και να αναπτύσσουν επαγγελματική οργάνωση».

Το όραμα αυτό είναι γνωστό σε όλο τον οργανισμό και αποτελεί ένα πολύτιμο παράγοντα επιτυχίας. Ο Δήμος της Μοτάλα στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικές αξίες: Ανεκτικότητα, Υπερηφάνεια και Καινοτομία. Με το παρόν έργο Erasmus + κάνουμε αυτές τις αξίες πράξη.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.motala.se/kommun/

Ο Δήμος του Casalgrande (Ιταλία), που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς των Απεννίνων, εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Secchia, στην περιοχή ανάμεσα στη Μοδένα και τη Ρέτζο Εμίλια. Είναι μια μεσαίου μεγέθους πόλη, με περίπου 19.000 κατοίκους.

Η ένταξη, η κοινωνική ενσωμάτωση και η προώθηση της ενεργούς πολιτότητας είναι κύριας σημασίας για την περιοχή αυτή και η Τοπική Διοίκηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να διατηρήσει, αν όχι να βελτιώσει, το υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Casalgrande προβλέπει την επιτυχή ενοποίηση των παιδικών σταθμών που υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς: στον Δήμο, το Ιταλικό Δημόσιο και σε κάποια θρησκευτικά ιδρύματα.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από 0 μέχρι 14 ετών. Το Τοπικό Συμβούλιο και το Τμήμα Εκπαίδευσης που υπάγεται σε αυτό, στο οποίο επικεφαλής είναι η Παιδαγωγική Συντονίστρια κ. Cristina Gilioli, διαχειρίζεται την εκπαίδευση των παιδιών 0-6 ετών.

Όσον αφορά το έργο DEHORS, ο Δήμος του Casalgrande ασχολείται με παιδιά ηλικίας 0-3 ετών, με τη συμμετοχή των ακόλουθων βρεφονηπιακών σταθμών:

 • «Rosina Cremaschi»: Για παιδιά 6-36 μηνών, περίπου 50 παιδιά που είναι χωρισμένα σε 3 τάξεις (πλήρης ή μερική φοίτηση);
 • «G. Rodari» στη Villalunga: Περίπου 40 παιδιά, 2 τάξεις.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.comune.casalgrande.re.it

Ο Δήμος του Σκαντιάνο (Municipality of Scandiano, Ιταλία) είναι το δεύτερο πιο πυκνοκατοικημένο κέντρο της Επαρχίας Ρέτζο Εμίλια, μετά την πρωτεύουσα. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των δραστηριοτήτων και έργων της ΕΕ, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης προσωπικού, της προώθησης της υγιεινής διατροφής στο σχολείο, της μείωσης της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της τέχνης, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας στην προσχολική ηλικία, και πολλά άλλα. Το Τοπικό Συμβούλιο και το Τμήμα Εκπαίδευσης του Δήμου, το οποίο συντονίζει η κ. Cristina Chiari ως Επικεφαλής Παιδαγωγός, έχουν καταβάλει πολλή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να προωθήσουν την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών και την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών τους.

Όσον αφορά το έργο DEHORS, από τον Δήμο του Σκαντιάνο θα συμμετέχει (κυρίως) ο παιδικός σταθμός «G. Rodari» (περίπου 75 μαθητές), το περιεχόμενο όμως του έργου θα διανεμηθεί και στους Δημόσιους παιδικούς σταθμούς και τους σταθμούς που λειτουργεί η Εκκλησία, που βρίσκονται στην περιοχή.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.comune.scandiano.re.it

Το SERN είναι ένα διακρατικό δίκτυο 58 τοπικών και περιφερειακών αρχών από τη Σουηδία και την Ιταλία. Το δίκτυο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 με κύριο στόχο την ανάπτυξη σχέσεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του στις δύο χώρες, δημιουργώντας ένα μοντέλο συνεργασίας που καλύπτει διαφορετικούς τομείς τοπικών και περιφερειακών πολιτικών και το οποίο εμπλέκει διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και μια σειρά από φορείς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και τον τριτογενή τομέα.

Το SERN προωθεί την ανάπτυξη έργων στον τομέα της μάθησης και της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, όπως:

 • Το πρόγραμμα Comenius Regio, στο οποίο συμμετέχουν η περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία) και η περιοχή Οέστεργκετλαντ (Σουηδία), για την ενσωμάτωση των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Ένα τριετές έργο για την ανταλλαγή προσωπικού της προσχολικής εκπαίδευσης ανάμεσα στους οργανισμούς-μέλη, βασισμένο στις επισκέψεις εργασίας (job shadowing).
 • To SERN ήταν ο συντονιστικός οργανισμός του CREANET, ενός πολυμερούς δικτύου Comenius που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2010, το οποίο ασχολήθηκε με το θέμα της δημιουργικότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ).
 • Το SERN υπήρξε, επίσης, και ο συντονιστικός οργανισμός για το EQUAP, μια στρατηγική σύμπραξη για το θέμα της ποιότητας και της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων για προώθηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.

Το SERN συμμετέχει, σήμερα, ως εταίρος στα ακόλουθα έργα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ΠΕΦ:

 • Το SIA PROD, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης για την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων εκπαιδευτικών. Αυτή η σύμπραξη προωθεί την έννοια της αυτοαξιολόγησης και αυτοανάπτυξης, πάνω στην οποία θα βασιστεί όλο το έργο.
 • Το BACK PACK ID, για την προώθηση της ενσωμάτωσης των παιδιών προσφύγων στο σχολείο.
 • Το SIDEIS, το οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη στρατηγικών για καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα που θα ενισχύουν την ενσωμάτωση στα σχολεία.

Ιστοσελίδα εταίρου: www.sern.eu/