Projektet DEHORS fokuserar på att utomhusaktiviteter regelbundet kan äga rum i förskolor, men att kvaliteten – särskilt när det gäller möjligheter för inlärning – måste förbättras. Projektets samarbetspartner anser att det finns ett behov av att reflektera kring och förbättra användningen av förskolornas utomhusytor i pedagogiska syfte att främja barns lärande. Projektet riktar särskilt in sig på bristen på metoder och kunskap bland förskolepersonal när det gäller utformningen och bästa möjliga användandet av lärmiljöer utomhus. Planeringen av nya och/eller användningen av befintliga utomhusytor i förskolor kräver ett bredare perspektiv än det pedagogiska traditionella perspektivet på lärande. Vi behöver anta ett nytt perspektiv som bygger på expertis och kunskap hos fler andra aktörer, till exempel arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter och agronomer. Slutligen projektets samarbetspartner anser också att förskollärare har ett behov av att utveckla nya metoder och kunskap kring material och metoder kopplat till lärande utomhus.

Det generella syftet med projektet är att förbättra kvaliteten på förskolan genom att utveckla och stärka kunskapen om utformning och planering av stimulerande lärandemiljöer utomhus. Mer specifikt syftar projektet till att:

 • Förbättra kvaliteten på barns lärande genom innovativa lärmiljöer utomhus
 • Förbättra förskollärarnas färdigheter och strategier när det gäller utomhusaktiviteter
 • Utforma innovativa lärandemiljöer utomhus genom att samla expertis från olika områden

Centre for the Advancement of Research and Development in Educational - Technology (CARDET)

CARDET är ledande centrum för utbildning och utveckling på Cypern, med partners runt om i världen. Centrets uppdrag är att inspirera nästa generations utbildning och främja forskning, innovation och utveckling genom evidensbaserad praxis, avancerad forskning och bemyndigade av människor. CARDET sammanför ett internationellt team av passionerade proffessioner med global kompetens inom litteratur, läsning, yrkes- och vuxenutbildning, e-learning och utvärdering.

CARDET har varit rådgivande till organisationer och ministerier i Asien, Europa och USA. Medlemmarna av CARDET-teamet har framgångsrikt deltagit i mer än 100 projekt i över 30 länder, varav flera har stöttats av Europeiska kommissionen, FN, Microsoft och regeringar och myndigheter från hela världen. Ledningsgruppen stöds av 10 styrelseledamöter som alla är internationella veteraner inom utbildning, forskning och utvärdering. Majoriteten av medlemmarna har doktorsexamen (Masters och / eller PhD) inom områden som litteratur, utbildning, forskning, multimediautveckling, inklusive utbildning och utvärdering.

Webbsida: www.cardet.org

Daugavpils stads förskola nr 27 "Min nyckelpiga" är en stor förskola. Förskolan har 12 grupper med totalt 240 barn i ålder 1–7 år. Varje grupp omfattar 16–22 barn. Antal anställda: 59 personer.

Förskolans mål är att kvalitetssäkra pedagogernas kompetens och eftersträva en multidimensionell personlighet som ska ge förutsättningar till och förbereda barnen för grundskolan.

Förskolans prioriteringar: Hälsosam livsstil, förskolan tillhör National Health Promotion School Network, och har status som hälsofrämjande förskola 2016. Positive Behavior Support (PBS). Välgörenhetsaktiviteter och frivilligt arbete; Nya idéer och innovationer.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt konst och utveckling av barnets kreativitet. I lärprocessen används IKT-teknik. Förskolan erbjuder många extra aktiviteter: engelskalektioner, dans och drama. Lärare deltar i eTwinning-projekt. Många projekt har realiserats i förskolan såsom: ekologiska problem, konst för barn, mattraditioner från hela världen, hälsosam livsstil, familjetraditioner och generationer. Årligen deltar förskolebarn, vårdnadshavare och personal i MOVE Week Latvia och European Week of Sport BeActive, stadsmaraton, World Snow dag och många andra utomhusaktiviteter.

Webbsida: www.manamarite.lv

Linköpings Universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom områden som materialvetenskap, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet flera innovativa utbildningsprogram, ofta med tydligt professionellt fokus vilket leder till kvalifikationer som till exempel läkare, lärare, ekonomer och ingenjörer. LiU fick universitetsstatus 1975 och har idag 27.000 studenter och 4000 anställda.

Eleverna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och internationella rankningar placerar LiU som ett ledande globalt universitet. Linköpings universitetsorganisation skiljer sig från den traditionella akademiska organisationsmodellen som används vid de flesta europeiska universitet. På LiU finns tvärvetenskapliga avdelningar, som omfattar flera intilliggande akademiska discipliner och ofta hör till fler än en fakultet. Fakulteterna ansvarar för utbildning och forskning inom respektive områden. Det finns fyra fakulteter: Fakulteten för konst och vetenskap Fakulteten för utbildningsvetenskaper Fakulteten för medicin och hälsovetenskap Fakulteten för teknik och teknik (Tekniska högskolan).

Webbsida: www.liu.se/en

Motala kommun har ca 43 000 invånare och är en snabbväxande kommun. Utbildningsförvaltningen ansvarar för att säkerställa genomförandet av målen i de nationella styrdokumenten för hela skolsystemet. Det gäller förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning och fritidsaktiviteter för skolbarn.

Vi har drygt 40 förskolor med 2400 barn. Antalet anställda i förskolorna är ca 450.

Motalas förskolor har hög kvalitet med fokus på undervisning och lärande. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som ger utveckling. Med lust och nyfikenhet lär vi oss för livet med fokus på lärande och utbildning.

Hela utbildningssystemet delar en gemensam vision:
"Vi ska stödja varje individ oavsett villkor, så att alla ges möjlighet att nå målen"
"Alla enheter i utbildningen måste behålla och utveckla en professionell organisation"

Visionen är känd genom hela organisationen, den är värdefull och en framgångsfaktor. Tre kärnvärden definierar kommunen - Öppen, Stolt och Nytänkande. Vi tar med dessa ord i tanke och handling till detta Erasmus + projekt.

Websida: www.motala.se/kommun/

Casalgrande kommun, belägen vid fotändan av Apenninerna, sträcker sig längs Secchia floden, i det keramiska området mellan Modena och Reggio Emilia. Det är en medelstor stad med ca. 19.000 invånare.

Integration, social integration och främjande av aktivt medborgarskap är nyckeln i detta territorium. Den lokala förvaltningen har åtagit sig att behålla, och förbättra, högkvalitativ livsstandard.

Utbildningssystemet i Casalgrande-territoriet förutsätter en effektiv integration av förskolor som drivs av olika aktörer: kommunen, italienska staten och några religiösa institutioner.

Den pedagogiska verksamheten riktas till barn och tonåringar i åldrarna 0-14. Lokala rådet och utbildningsavdelningen leds av en pedagogisk koordinator Cristina Gilioli.

När det gäller "DEHORS" -projektet fokuserar Casalgrandes kommun på åldersintervallet 0-3 och omfattar följande förskolor:

 • "Rosina Cremaschi" c / o "Polo 0-6": för barn i åldern 6-36 månader, ca. 50 barn uppdelade i tre grupper (deltid eller heltid);
 • "G. Rodari" i Villalunga, ca. 40 barn, 2 grupper.

Webbsida: www.comune.casalgrande.re.it

Scandiano kommun är det näst mest bebodda centrumet i provinsen Reggio Emilia efter huvudstaden. De senaste 50 åren har den fått stor erfarenhet inom EU: s verksamhet och projekt. Särskilt inom personalutbildning, förbättring av kvalitetsstandarderna i PA, främjande av hälsosam nutrition i skolan, minskning av koldioxidutsläpp och hållbar utveckling gällande miljö. Dessutom i konst, ungdomars entreprenörskap och kreativitet i förskolans utbildning. Lokala rådet och utbildningsavdelning, samordnat av pedagogisk koordinator Cristina Chiari, har alltid lagt mycket energi i att garantera högkvalitativa förskolor, för att stödja barnens psyko-fysiska utveckling och familjernas aktiva engagemang.

När det gäller "DEHORS" -projektet kommer Scandiano kommun främsta att involvera förskolan "G. Rodari" (ca 75 elever), men avser att sprida projektinnehållet till de statligt och kyrkligt drivna förskolorna belägna i området.

Webbsida: www.comune.scandiano.re.it

SERN är ett transnationellt nätverk av 58 svenska och italienska lokala och regionala myndigheter. Nätverket grundades i februari 2005 med huvudmålet att strukturellt utveckla relationer och utbyte av god praxis mellan medlemmarna i de två länderna, skapa en samarbetsmodell som täcker olika sektorer av lokal och regional politik och som involverar olika nivåer av regering och ett flertal aktörer som utbildningsinstitutioner och den tredje sektorn.

SERN har främjat utveckling av projekt inom lärande och utbildning, och särskilt i tidig utbildning och vård, såsom:

 • En Comenius Regio mellan Emilia Romagna (IT) och Östergötland (SE) om integration av elever i skolans sammanhang.
 • Ett treårs projekt för utbyte av förskolepersonal bland medlemsorganisationer baserade på arbetsskuggning.
 • SERN var samordnad organisation av CREANET, ett multilateralt Comenius-nätverk som lanserades i slutet av 2010 och handlar om kreativitet i förskole skolan i ECEC.
 • SERN var samordnare för EQUAP, ett strategiskt partnerskap om ämnet kvalitet och deltagande i förskolans tjänster med målet att definiera verktyg som främjar deltagande i förskolan.

SERN är nu inblandad som partnerorganisation i följande projekt relaterade till ECEC-tjänster:

 • SIA PROD med syfte att utveckla ett innovativt tillvägagångssätt för den professionella utvecklingen av tidiga lärare. Detta partnerskap stöder begreppet självbedömning och självförbättring, där hela projektet kommer att grundas.
 • BACK PACK ID för att främja inkludering av flyktingbarn i skolan.
 • SIDEIS vars syfte är att utveckla strategier för innovativa inlärningssituationer som främjar integration i skolor.

Webbsida: www.sern.eu/