Webbaserad utbildningsmodul för lärare om utomhusaktiviteter baserat på innehållet i idekonceptet

E-lärandedelen består av en kurs med flera lektioner och handledningssessioner för förskollärare. Denna onlineresurs kommer att baseras på resultaten från handboken. Fokus kommer att ligga på praktiska erfarenheter enligt följande:

Modul 1: Färdigheter och kunskap som lärare behöver för att planera dagliga aktiviteter och utomhusytor.

Modul 2: Exempel bestående av ett urval av metoder från länderna som är med i projektet och som rör de olika dimensionerna av lärande utomhus.

Modul 3: Återkoppling från lärarna om vilka utmaningar de har upplevt när det gäller användning av utomhusytor (effektiviteten av deras aktiviteter i början av projektet) och hur de har löst dem tack vare den kunskap och erfarenhet de har fått genom projektet DEHORS.

E-lärandedelen kommer att slutföras i augusti 2021.