Tiešaistes mācību modulis par visiem pasākumiem brīvā dabā skolotājiem pamatojoties uz vadības saturu.

Apmeklējiet E-apmācības platformu

Tālmācība sastāv no kursa, pamatota uz dažām nodarbībām un mācību materiāla pirmsskolas iestāžu skolotājiem. Šis tiešsaistes resurss būs būvēts uz vadības rezultātiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiskai pieredzei:

English

Module 1: What are the potentials with outdoor teaching and learning? What are the skills and competencies needed for a teacher to teach outdoors?
Module 2: The DEHORS example - Lessons learnt and challenges met
Module 3: Interactive Map and Best Practices per Area
Module 4: What does a preschool teacher need to do in order to implement outdoor learning activities? Helpful tips for all pre-school teachers, who want to start experiencing with outdoor education.

Italy

Modulo 1: Quali sono le potenzialità dell'insegnamento e dell'apprendimento all'aperto? Quali sono le abilità e le competenze necessarie ad un insegnante per insegnare all'aperto?
Modulo 2: L’esempio di Dehors - Conoscenze acquisite e sfide affrontate
Modulo 3: Mappa interattiva e migliori pratiche per area
Modulo 4: Cosa deve fare un insegnante di scuola dell'infanzia per implementare attività di apprendimento all'aperto? Consigli utili per tutti gli insegnanti di scuola dell'infanzia che vogliono iniziare a sperimentare l'outdoor education.

Greek

Ενότητα 1: Ποιες είναι οι δυνατότητες από τη διδασκαλία και τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους; Ποιες δεξιότητες και ικανότητες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάσκουν σε εξωτερικούς χώρους;
Ενότητα 2: Το παράδειγμα του έργου DEHORS Διδάγματα και Προκλήσεις
Ενότητα 3 : Διαδραστικός Χάρτης & Καλές Πρακτικές ανά περιοχή
Ενότητα 4: Τι πρέπει να κάνει ένας/μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής προκειμένου να πραγματοποιήσει δραστηριότητες μάθησης σε εξωτερικούς χώρους; Χρήσιμες συμβουλές για όλους τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες διδασκαλίας σε εξωτερικούς χώρους

Swedish

Modul 1: Vilka är möjligheterna med lärande och undervisning utomhus? Vilka kunskaper och färdigheter behöver en lärare för att undervisa utomhus?
Modul 2: DEHORS projektet - Vad har vi lärt oss och vilka har utmaningarna varit?
Modul 3: Interaktiv karta & goda exempel per område
Modul 4: Vad behöver förskollärare göra för att implementera lärandeaktiviteter utomhus? Nyttiga tips för förskollärare som vill börja experimentera med utomhusutbildning

Latvia

Moduliis 1: Kāds ir ārpustelpu mācīšanas un mācīšanās potenciāls? Kādas ir pasniedzējam nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai apmācītu brīvdabā?
Modulis 2: DEHORS piemērs - Gūtās atziņas un izaicinājumi
Modulis 3: Interaktīvā karte un vislabākās prakses katrā zonā
Modulis 4: Kas jādara pirmsskolas skolotājam, lai īstenotu mācību procesu ārā ? Noderīgi padomi visiem pirmsskolas skolotājiem, kuri vēlas sākt bērnu apmācību brīvdabā