DEHORS outputs
Pirmsskolas iestāžu āra rotaļu laukumu modeļi

Rezultāts ietver sevī pirmsskolas iestāžu mūsdienīgu āra rotaļu laukumu izmantošanas divus inovatīvus modeļus proti:

Modelis AJaunas vides izveidošana pirmsskolas mācībām brīvā dabā
Modelis BPirmsskolas iestāžu esošo āra rotaļu laukumu rekonstrukcija.

Jo īpaši, modeļi, izstrādāti inovāciju projekta ietvaros, iekļaus sevī elementus, kas paaugstina vērtību:

  • Problēmas risinājums, pētnieciskā un praktiskā pieeja
  • Konstruktīvā, radoša un rotaļu pieeja
  • Apmācība, pamatojoties uz pieredzi
  • Ķermeņa un sajūtu izpēte
  • Apmācība, izmantojot saskarsmi un sociālo sadarbību
Āra rotaļu laukumu izstrādāšanas un vērtības uzlabošanas vadīšana

Rezultāts ir veltīts ieteikumiem par pirmsskolas iestāžu āra rotaļu laukumu plānošanu un izmantošanu saskaņā ar pieeju, izstrādātu modeļos ( rezultāts 1). Šīs pamatnostādnes būs galvenais instruments ECEC partnervalstu dalībniekiem, kā arī pārējā ES, virzītam uz apmācības āra rotaļu laukumos kvalitātes uzlabošanu.

Norādes tiks formulētas trijās galvenajās daļās:

  • Pētnieciskā daļa, kas nosaka āra rotaļu laukumu vērtību attiecībā uz ECEC kvalitāti
  • Daļa, kas apraksta galvenos elementus, tā radusies modeļu radīšanas rezultātā
  • Sadaļa, kas veltīta partneru izmantoto procesa un metodoloģijas aprakstam un analīzei
  • Sadaļa, kas veltīta labākajai praksei, pārbaudītai dažādu aktivitāšu veidā praktiski