DEHORS outputs
Modeller för lärandemiljöer utomhus i förskolor

Detta steg består av två innovativa modeller för lärandemiljöer utomhus i förskolor enligt följande:

Modell A – Skapande av nya lärandemiljöer utomhus i förskolor
Modell B – Ny utformning av befintliga utemiljöer i förskolor.

Modellerna som utvecklas genom det identifierade utvecklingsområdet innefattar:

  • Problemlösande, utforskande och praktiska metoder
  • konstruktiva, kreativa och lekfulla ansatser
  • erfarenhetsbaserat lärande – lärande med kropp och sinnen
  • lärande genom kommunikation och socialt samarbete.

Detta steg kommer att vara klart i slutet av 2019.

Idekoncept för förskolegårdarnas utformning och innehåll

Idékonceptet ska stödja planering av förskolegårdarnas utformning, innehåll samt användning (Resultat 1). Riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt verktyg för förskoleaktörer i samarbetspartnernas länder men även i övriga EU när det gäller att förbättra kvaliteten på lärandet i utomhusmiljöerna.

Idekonceptet kommer att formuleras i tre huvudsakliga delar:

  • Forskningsdel som diskuterar utomhusytornas betydelse när det gäller kvaliteten på undervisningen på förskolorna
  • Beskrivning av de huvudsakliga aspekterna som kommit fram vid skapandet av modellerna
  • Beskrivning och analys av processer och metoder som samarbetsparterna använt sig av
  • Redogörelse av bästa praxis som prövats med exempel på olika aktiviteter

Detta steg kommer att slutföras i augusti 2021.